dilluns, 15 de febrer de 2010

REFORCEM LA DIÈRESI

1.- Poseu els accents i les dièresis que calguin a les paraules següents:

geniut,linguistica, ruinos, veins, agraissiu, conduiria, medium,peuc
diuretic, reincidir, suicidar, Lluis, aquarium, reull, ambigues,
antiimperial, europeista, fortuit, quocient

2.- Completa aquestes sèries de verbs:

arribar -------- arribem arribaríem arribava arribin arribat
copiar
conduir
enviar
obeir
traduir

3.- Escriviu els accents i les dièresis als mots de les frases següents que n’hagin de dur:

1. El consol suis va agrair la col•laboracio dels jesuites.
2. En Lluis fa un programa diurn de radio. Avui parlara de la influencia economica de la venda de cocaina en els paisos del tercer mon.
3. Si conduissim amb mes prudencia, no hi hauria tants accidents de transit.
4. L’empresari, que s’havia arruinat, estava amoinat per la quota que li havien atribuit.
5. No se per que estan tan preocupats els de l’associacio de veins.
6. L’eloquencia i la fluidesa de la noia biscaina em van influir satisfactoriament.
7. M’amoina que hi hagi tanta gent demanant almoina.
8. Han beneit tothom, fins i tot els mes beneits.


Com sempre, les solucions, a sota....
geniüt,lingüística, ruïnós, veïns, agraíssiu, conduiria, mèdium,peüc
diürètic, reincidir, suïcidar, Lluís, aquàrium, reüll, ambigües,
antiimperial, europeista, fortuït, quocient

arribar -------- arribem arribaríem arribava arribin arribat
copiar --------- copiem copiaríem copiava copiïn copiat
conduir ------- conduïm conduiríem conduïa conduïssin conduït
enviar -------- enviem enviaríem enviava enviïn enviat
obeir --------- obeïm obeiríem obeïa obeeixin obeït
traduir ------- traduïm traduiríem traduïa tradueixin traduït


1. El cònsol suís va agrair la col•laboració dels jesuïtes.
2. En Lluís fa un programa diürn de ràdio. Avui parlarà de la influència econòmica de la venda de cocaïna en els països del tercer món.
3. Si conduíssim amb més prudència, no hi hauria tants accidents de trànsit.
4. L’empresari, que s’havia arruïnat, estava amoïnat per la quota que li havien atribuït.
5. No sé per què estan tan preocupats els de l’associació de veïns.
6. L’eloqüència i la fluïdesa de la noia biscaïna em van influir satisfactòriament.
7. M’amoïna que hi hagi tanta gent demanant almoina.
8. Han beneït tothom, fins i tot els més beneits.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada